Välkommen till Huseviksgruppen AB


Att öka försäljningen handlar om att bli bättre på att sälja och att finslipa marknadsstrategin så att man får ut mesta möjliga av sina marknadssatsningar. Det håller kanske inte längre att göra som man alltid har gjort. Nya idéer ger nya affärer, vi ger er ett nytt sätt att se på försäljning och marknadsföring.

Ökad försäljning ställer krav på att effektivisera affärsprocesserna och att kunden alltid står i centrum. Vår syn på effektivisering utgår från att alla i företaget är involverade och arbetar mot samma mål.
Det är verksamhetens personal som vet hur processerna kan förbättras. Med vår modell för målstyrning och förbättringsarbete ger vi alla i företaget förutsättningar för att ständigt förbättra processerna och öka kundfokus.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte och diskussion om hur vi kan stödja ert företag i arbetet med att öka försäljningen och effektivisera affärsprocesserna.

Johnny Husevik